Đêm Trăng Crazy Tour Ngày 1-2/7/2023

Đường lên tượng đài Thánh Gióng – Sóc Sơn

Sự kiện tập luyện từ 18h ngày 1/7 tới 6h ngày 2/7

  • Date : 1/7/2023 - 2/7/2023
  • Time : - 06:00 (UTC+7)
  • Reg. Deadline : 28/6/2023
  • Venue : Tượng Đài Thánh Gióng - Sóc Sơn

Registration Deadline Expired!!

Contact