EVERSTING VUT 21-22 JULY 2023

EVERSTING VUT 21-22 JULY 2023

Giá vé: Chạy từ 18h ngày 21/7 thì 500kchạy từ 6h ngày 22/7 thì 100k kết thúc 23h59 ngày 22/07——————————————— Giá vé Last minute Chạy từ 18h ngày 21/7 thì 600kchạy từ 6h ngày 22/7...
Chăn Gà 2023

Chăn Gà 2023

Địa điểm: Hàm LợnThời gian: 5h ngày 3/6 tới 01h ngày 4/6 Các cự li:24 vòng (100 km) – Kết thúc lúc 0h30 sáng hôm sau18 vòng (75 km) – Kết thúc lúc 19h30 tối10 vòng (42 km) – Hết tầm 7.5 – 8 tiếng5 vòng (21 km) – Hết tầm 3.5 – 4...
Contact