EVERSTING VUT 21-22 JULY 2023

Giá vé:
Chạy từ 18h ngày 21/7 thì 500k
chạy từ 6h ngày 22/7 thì 100k

kết thúc 23h59 ngày 22/07
———————————————

Giá vé Last minute

Chạy từ 18h ngày 21/7 thì 600k
chạy từ 6h ngày 22/7 thì 200k

kết thúc 23h59 ngày 22/07

  • Ngày : 21/7/2023
  • Giờ : - 12:00 (UTC+7)
  • Hạn đăng ký : 22/7/2023
  • Địa điểm : Sóc sơn

Hết hạn đăng ký

Liên hệ