Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi!

Mỗi dịch vụ và giải pháp của Không giới hạn đều được thiết kế và vận hành chuyên nghiệp với yếu tố chuyên môn cao.

Đi Chung Giải VMM 2024

Đi Chung Giải VMM 2024

Xe Chung Hà Nội - Hàm Lợn Hàng Tuần

Xe Chung Hà Nội – Hàm Lợn Hàng Tuần

Tổ chức giải chạy bộ

Tư vấn, xây dựng, lên kế hoạch tổ chức các sự kiện thể thao, vận hành và giám sát toàn bộ sự kiện

Đào tạo, huấn luyện chạy bộ

Đào tạo từ những trình độ mới bắt đầu xỏ giày chạy bộ, đến đạt được các mục tiêu từ chạy 5km

Giải pháp kỹ thuật

Cổng đăng ký, thanh toán giải chạy, Hệ thống tính giờ, CheckIn QR Code, …

Những ưu điểm trong tổ chức giải chạy của chúng tôi

Đăng ký hội viên

Đăng ký hội viên một lần duy nhất, tập trung thông qua cổng đăng ký.

Thanh toán trực tuyến

Mua vé và thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM, VISA, MASTER và các loại ví điện tử.

Quản lý sự kiện và VĐV

Quản lý sự kiện, vận động viên tham dự  với ứng dụng QR code và vé điện tử

Thống kê, báo cáo

Thống kê báo cáo kết quả mọi lúc, mọi nơi

Contact