Chúng tôi là ai?

Một chút về Vietnam Ultra Trail.

Ra đời vào năm 2021, 

Hình thành

Tóm tắt hành trình của chúng tôi

Là một đơn vị đào tạo và tổ chức các giải chạy

N

1/2021: Thành lập

N

2/2021: Tổ chức nhiều giải chạy tại Hà nội

N

12/2022: Triển khai hệ thống quản lý tổ chức giải

Đội ngũ  Sáng tạo

Cùng gặp gỡ đội ngũ Vietnam ultra trail.

Hoạt động chính

Không giới hạn tập trung trong các hoạt động tổ chức sự kiện chạy bộ, huấn luyện và cung cấp giải pháp tổ chức.

Tổ chức sự kiện chạy bộ

Đào tào, huấn luyện chạy bộ

Cung cấp giải pháp tổ chức

N

Hoạt động 3

N

Hoạt động 4

N

Hoạt động 5

Họ nói về chúng tôi

Trong suất những năm qua chúng tôi nhận được nhiều góp ý chân thành và những đóng góp tích cực.

Bạn muốn trở thành hội viên?
Hãy đăng ký

Để chinh phục các cung đường và vượt qua giới hạn của bản thân.

Liên hệ