VUT Personal Training – Đăng kí khóa tập luyện cá nhân

Đây là form đăng kí khóa tập luyện cá nhân với các coach của VUT.
 
Mỗi học viên sẽ có 1 coach phụ trách chính, nhưng sẽ được các coach khác hỗ trợ ở các buổi đặc thù hoặc khi coach phụ trách bận.
 

Cách thức đăng kí:


Bước 1: Học viên điền thông tin và nhu cầu tập luyện
Bước 2: VUT sẽ tư vấn chính xác nhu cầu của học viên và xác định thời gian khóa tập luyện
Bước 3: Học viên thanh toán với VUT và tiến hành tập luyện.
Chi phí
Sẽ được thông báo sau khi có tư vấn.
Mọi câu hỏi xin liên hệ: [email protected]
Contact