XÁC NHẬN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tôi đồng ý với các quy định và điều khoản của giải chạy (sau đây gọi tắt là “Sự kiện”) như sau:

1.Tôi hiểu rằng chạy bộ là một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro với sức khỏe cá nhân Tôi nếu không chuẩn bị và tập luyện kỹ lưỡng trước khi tham gia Sự kiện. Theo Điều kiện Tham gia Sự kiện ở Điều 2 dưới đây, Tôi tuyên bố đã luyện tập đủ cho sự kiện này và không nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật, chấn thương hoặc bất ổn về thể chất nào có thể gây ra thương tích hoặc tử vong cho Tôi trong khi tham dự Sự kiện.

2.Trong trường hợp Tôi nhận ra một vấn đề về sức khoẻ cá nhân nào, bị ốm hoặc bị thương trước khi hoặc trong khi diễn ra Sự kiện, tôi sẽ ngay lập tức rút khỏi Sự kiện.

3.Tôi đồng ý tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của Ban Tổ chức Sự kiện về tình trạng sức khỏe và khả năng của Tôi khi tham gia Sự kiện để hoàn thành Sự kiện một cách an toàn.

4.Tôi hoàn toàn hiểu, lường trước được và chấp nhận tất cả những rủi ro liên quan đến Sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở, chấn thương nhẹ, chấn thương nghiêm trọng, chấn thương do trượt chân hay té ngã, va chạm với người khác, ảnh hưởng của thời tiết, giao thông, các điều kiện của đường chạy và tử vong.

5.Tôi hoàn toàn hiểu bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Tôi khi tham gia Sự kiện là nằm ngoài mong muốn và sự kiểm soát của Ban Tổ chức Sự kiện. Tôi cam đoan tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro nêu trên và không yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với Ban Tổ chức Sự kiện, bất kỳ thành viên nào trong Ban Tổ chức Sự kiện, tình nguyện viên, nhà tài trợ, cho bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Tôi khi tham gia Sự kiện.

6.Tôi đồng ý rằng nếu Tôi cần được trợ giúp về y tế, Ban Tổ chức Sự kiện sẽ cố gắng tốt nhất trong khả năng có thể để thu xếp trợ giúp y tế và vận chuyển Tôi đi cấp cứu nếu Ban Tổ chức Sự kiện thấy cần thiết; và Tôi chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan.

7.Tôi, chính Tôi hoặc bất cứ ai có quyền thay mặt Tôi, đồng ý miễn trách nhiệm và không gây thiệt hại cho Ban Tổ chức Sự kiện, bất kỳ thành viên nào trong Ban Tổ chức Sự kiện, tình nguyện viên, nhà tài trợ,

khỏi bất kỳ hành vi sai trái, thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại, các yêu cầu bồi thường, đòi quyền lợi hoặc các tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào, do Tôi thực hiện, hoặc được thực hiện thay cho Tôi hoặc bất kỳ ai, liên quan đến bất kỳ thương tích, mất mát, hư hại hoặc tử vong xảy ra với Tôi hoặc với tài sản của Tôi khi tham gia Sự kiện.

8.Tôi đồng ý cho Ban Tổ chức quay phim, chụp ảnh, phát sóng, tường thuật trực tiếp hoặc gián tiếp về Tôi và các hoạt động của Tôi trong quá trình tham gia Sự kiện mà không phải trả phí hoặc đền bù. Tôi đồng ý rằng bất kỳ hình ảnh, phim hoặc các dữ liệu truyền thông đa phương tiện có hình ảnh của Tôi đều là tài sản trí tuệ do Ban Tổ chức tạo ra và thuộc sở hữu của và chỉ của Ban Tổ chức và do Ban Tổ chức toàn quyền định đoạt trong phạm vi cho phép của pháp luật.

9.Tôi đồng ý cho Ban Tổ chức sử dụng tên, thông tin cá nhân đã cung cấp cho Ban Tổ chức, kết quả Sự kiện cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào bởi Ban Tổ chức sự kiện mà không phải trả phí hoặc đền bù.

10.Tôi đồng ý tuân theo tất cả các điều kiện và nội quy của Sự kiện và những chỉ dẫn của Ban Tổ chức, thành viên Ban Tổ chức và tình nguyện viên của Sự kiện đưa ra tùy từng thời điểm.

11.Tôi đồng ý rằng Ban Tổ chức Sự kiện có thể thay đổi đường chạy so với nội dung quảng cáo mà không cần thông báo trước nếu Ban Tổ chức Sự kiện thấy việc này là cần thiết. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng Ban Tổ chức Sự kiện có thể huỷ Sự kiện mà không cần báo trước do các điều kiện bất khả kháng liên quan đến thời tiết, các hoạt động chính trị, khủng bố, và những sự kiện tương tự. Trong các trường hợp như vậy, Tôi đồng ý và chấp nhận rằng lệ phí tham dự Sự kiện của Tôi có thể sẽ không được hoàn lại.

12.Tôi cam kết số báo danh tham dự (hay còn gọi là số bib) chỉ được sử dụng bởi Người chạy có Thông tin ở phần đầu của Đơn Đăng ký này. Nếu phát hiện số báo danh bị sử dụng trái phép, Tôi hiểu và chấp nhận rằng Ban Tổ chức có toàn quyền loại kết quả và từ chối giải quyết mọi khiếu nại liên quan. Tôi cũng hiểu và chấp nhận rằng Ban Tổ chức không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với người chạy trái phép. Trong trường hợp số báo danh được sử dụng trái phép, Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm do người sử dụng trái phép số báo danh gây ra cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến Sự kiện.

13.Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các Điều kiện Tham gia Sự kiện do Ban Tổ chức đưa ra.

 

Contact