Lịch trình sự kiện – Hàm Lợn Chân Ái

Thứ 6: 26.04.2024

18h – 21h: Phát BIB và trưng bày sản phẩm của NTT tại trụ sở Vietnam Ultra Trail – 170 Trần Duy Hưng

Thứ 7: 27.04.2024

8h – 14h: Phát BIB và trưng bày sản phẩm của NTT tại trụ sở Vietnam Ultra Trail – 170 Trần Duy Hưng

14h: Mở cửa khu vực thi đấu tại Trang Thiều Camping – Sóc Sơn

17h15 – 17h45: Nhận gửi đồ của VĐV cự li 75km tại Trang Thiều Camping

18h00: VĐV cự li 75km xuất phát

Chủ nhật: 28.04.2024

2h – 2h45: Nhận gửi đồ của VĐV cự li 50km tại Trang Thiều Camping

3h: VĐV cự li 50km xuất phát

5h – 5h45: Nhận gửi đồ của VĐV cự li 25km tại Trang Thiều Camping

6h: VĐV cự li 25km xuất phát

13h00: COT tại Trang Thiều Camping cho VĐV cự li 50km và 75km

14h-17h: Trao giải cho tất cả các cự li

20h00: COT cho tất cả các cự li

20h30: Kết thúc sự kiện

Contact