Bình luận – 

0

Discussion – 

0

Kết quả sự kiện giải chạy Hàm Lợn Chân Ái 2024

Thời tiết nắng nóng, cung đường thử thách đã làm nản lòng rất nhiều VĐV tham dự Sự kiện Hàm Lợn Chân Ái 2024 qua các thông số sơ bộ chưa chính thức về số VĐV finish như sau:
kết quả sự kiện hàm lợn chân ái
Cự ly 25km có 94 VĐV finish (Khoảng 70% DNF); cự ly 50km có 07 VĐV (khoảng 90% DNF, chỉ có 2 VĐV nữ finish); Cự ly 75km có 06 VĐV finish (khoảng 90% DNF; Chỉ có 1 VĐV nữ finish).
Nhưng sự khó khăn của sự kiện sẽ chỉ làm nổi bật thêm thành tích ấn tượng của các VĐV top các cự ly tại sự kiện Hàm Lợn Chân Ái 2024.
Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và chúc mừng các VĐV top của các cự ly như sau:
A. Cự ly 25km:
* Nam:
1. Nguyễn Đức Tuấn Anh (Tú Dồ) 3:42:44
2. Nguyễn Đình Tuấn 4:40:22
3. Vương Xuân Hòa 4:55:41
* Nữ:
1. Vũ Ngọc Anh 6:22:18
2. Nguyễn Thị Hà 7:05:12
3. Chu Phương Chi 7:52:13
B. Cự ly 50km:
* Nam:
1. Phạm Văn Hùng 9:56:59
2. Nguyễn Mạnh Cường 11:53:50
3. Lê Quang Hội 14:18:26
* Nữ:
1. Nguyễn Ngọc Anh 13:16:59
2. Tụ Thị Thu 16:14:14
C. Cự ly 75km:
* Nam:
1. Trần Bắc 17:39:47
2. Nguyễn Phương Quang 20:25:10
3. Nguyễn Huy 22:06:40
* Nữ:
1. Lê Phương Vy 25:28:40
Vietnam Ultra Trail Xin chúc mừng các VĐV.
Xem chi tiết kết quả sự kiện tại: https://timing.5bib.com/ham-lon-chan-ai
kết quả sự kiện hàm lợn chân ái kết quả sự kiện hàm lợn chân ái kết quả sự kiện hàm lợn chân ái

Các bài khác

Contact