Đến với sự kiện Hàm Lợn Chân Ái lần này, Habos Việt Nam sẽ là nhà đồng tài trợ cho các hạng mục giải thưởng thi đấu...